Bruno & Jan (& Álbert) – La dictadura dels optimistes sense escrúpols